Betaling

  • Forældrebetaling pr.1.januar 2017 fuldtid : 2900,- pr. måned. Prisen er incl. mad, bleer og barnevogn m. tilbehør stillet til rådighed.
  • Der betales forud og senest den 1. i måneden til vuggestuen.
  • Der betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).
  • Betalingen kan kun ske via bankoverførsel på følgende Reg 9070 Konto 1624053105
  • Søskenderabat samt økonomisk friplads er gældende efter samme regler som hos kommunalt tilbud.