Betaling

  • Forældrebetaling pr.1.januar 2018 fuldtid : 2800,- pr. måned
  • Der betales i 12 måneder
  • Der betales forud og senest den 1. i måneden til vuggestuen
  • Betalingen kan kun ske via bankoverførsel på følgende Reg 9070 Konto 1624053105
  • Prisen er incl. mad, bleer og barnevogn m. tilbehør stillet til rådighed
  • Søskenderabat samt økonomisk friplads er gældende efter samme regler som hos kommunalt tilbud