Nørhalne Vuggestue er en privat pasningsordning til børn fra 0-3 år, baseret på en aftale mellem vuggestuen og kommunen, i henhold til dagtilbudsloven. Ejeren af vuggestuen modtager et kommunalt tilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Vuggestuen er normeret til 29 fuldtidspladser, og 4 bufferpladser som benyttes i perioder. Vuggestuen samarbejder med P.P.R. fra Jammerbugt Kommune, og der føres tilsyn fra Jammerbugt Kommune. Åbningstiden er tilpasset forældrenes behov i tidsrummet 06.00-18.00. Vuggestuen har to lukkedage udover helligdage, 5/6 + 24/12.

Forældrebetaling pr. 1.januar 2018 er 2800,- pr. måned. Der betales forud og senest d.1. i måneden. Der betales i 12 måneder.
Betalingen kan kun ske via bankoverførsel. Reg: 9070 Konto: 1624053105
Søskenderabat samt økonomisk friplads, er gældende efter samme regler som hos kommunalt tilbud. Mad og bleer er med i prisen, og barnevogn m. tilbehør stilles til rådighed. Når man har en terminsdato, kan man blive skrevet op i Vuggestuen. 

Ved indmeldelse vil der blive skrevet en kontrakt, som vuggestuen sender ind til kommunen. Udmeldelse kan kun ske med en måneds varsel og til udgangen af en måned. Det er muligt at blive optaget selvom man har en anden bopælskommune. Vuggestuen sørger for at informere den pågældende kommune. Børn i Jammerbugt kommune skal i børnehave den måned, hvor de fylder 2 år og 11 måneder.

HUSK AT FÅ JERES BARN SKREVET OP TIL BØRNEHAVEN.

Miljø
Nørhalne Vuggestue på Vadumvej, blev etableret den 1.august 2013, og Nørhalne Vuggestue på Gustav Zimmersvej, blev etableret den 1.august 2016. Det er to dejlige huse på 160m2+ 140m2, som er indrettet kun med formålet at skabe plads til børn på en sikker og børnevenlig måde.

Begge huse har garderobe med direkte adgang til have og legeplads. Store stuer med masser af gulvplads der kan leges på, og hjørner med forskellige legemiljøer. Der er flere aktivitetsrum med plads til at tumle, fordybe sig i leg eller blot til at læse en bog. Der er rum med borde og stole, hvor børnene kan udfolde alle de kreative sider bl.a. male, tegne, puslespil, klippe, klistre og udforske forskellige materialer. Der er spisepladser ved flere borde, så hygge og ro bliver nøgleordene under måltiderne. Der er badeværelser med puslepladser, potter og et børnetoilet samt en håndvask i børnehøjde. Køkken og bryggers bliver udelukkende brugt til madlavning og praktiske gøremål, samt opbevaring og vasketøj m.m. Fødevarestyrelsen fører tilsyn, for at sikre gode arbejdsgange og egenkontrolprogram. Der er personaletoiletter og personale rum/kontor.
Haverne er børnenes legepladser. De er indrettede med sandkasser, rutsjebaner, legehuse, flisebelagte områder, masser af græsplæne, gynger og scooter stier. Der er et overdækket område, skur til opbevaring af barnevogne, samt bure med vores tamme kaniner. Området er forsvarligt indhegnet med aflåste låger.
I Nørhalne Vuggestue er al rygning forbudt.

Målsætning
Det overordnede mål for vuggestuen er, at efterleve de værdier vi sætter højt i dagligdagen. Udeliv, så barnet lærer alle årstider. Selvhjulpenhed, så barnet opnår selvtillid ved at klare mest muligt selv. Humor, omsorg, empati og tryghed, så barnet danner positive relationer til andre børn og voksne. Vi vægter forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt at have en god dialog, for at skabe de bedste rammer for børnene. Ved modtagelse og afhentning af børn, snakker vi om barnets hverdag, og kommer ind på mange forskellige ting, såsom kost, sovevaner og sjove episoder.

Når et nyt barn starter i vuggestuen, vil det blive modtaget af den samme voksen, indtil barnet føler sig tryg. Det er vigtigt for os, at forældrene også er trygge, ved at aflevere barnet hver dag. Vi sætter pris på en hyggelig snak, og hilser altid velkommen indenfor. Børn, der går i Nørhalne Vuggestue, har den fordel, at de aldrig skal i gæstepleje. Ved personalets ferie, kursus og sygdom, bliver barnet stadig afleveret i samme hus, hos kendte voksne og legekammerater. 

Personale
Hele personalegruppen er ansvars bevidste voksne, der er synlige og har børnene i fokus. De giver masser af omsorg og nærvær, er fyldt med godt humør, og sidst men ikke mindst, nogle voksne man kan regne med. Vi holder jævnligt personalemøde/pædagogisk møde, hvor vi diskuterer pædagogiske emner og visioner. Vi planlægger og giver en situationsrapport om, hvordan det går med børn og voksne. Vi arbejder ud fra den pædagogiske læreplan, og dokumenterer bl.a. med billeder som vises på en skærm i garderoben. Vi støtter børnene i at finde ro og rum til fordybelse, tænke, knytte venskaber, lege, udforske verden, og styrke sit eget selvværd. Vi laver aldersopdelte aktiviteter, med mere fart til de største og mere ro til de mindste. Ejeren og personalet har tavshedspligt om de ting, de får kendskab til i forbindelse med arbejdet.

Forældrebestyrelse
Der er valgt en forældrebestyrelse, der sikrer at forældrene får indflydelse, på vuggestuens principper og børnenes aktivitetsmuligheder. Forældrebestyrelsen er valgt for et år ad gangen. Der vil være valg til forældrebestyrelsen ved det årlige forældremøde i oktober måned. Forældrebestyrelsen består af 4 forældrevalgte medlemmer, ejeren af vuggestuen samt én medarbejderrepræsentant fra hvert hus. Der vælges min. én forælder som suppleant for de forældrevalgte. Der afholdes ca. 6 forældrebestyrelsesmøder om året, hvoraf det ene er forældremødet. Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen, og valg af suppleant bortfalder, såfremt deres børn ophører i Nørhalne Vuggestue.
Forældrebestyrelsen skriver under på erklæring om tavshedspligt.

Traditioner
For at bevare de gamle traditioner, vil der i vuggestuen være fokus på fastelavn, påske, halloween og jul, med dertilhørende traditioner og måltider. Når børnene har fødselsdag, fejrer vi fødselsdagen i vuggestuen. Vuggestuen bager boller, og hvis forældrene syntes, kan barnet medbringe noget købt at dele ud.

Måltider
Det skal være rart at spise sammen. Det er vigtigt for os, at have god tid ved måltiderne. Vi snakker med børnene om maden, hvor den kommer fra, og vi øver selvhjulpenhed og motivation til at smage på al slags mad. Vi bestræber os på at give børnene en sund og varieret kost. Vi serverer ikke sukkerholdige drikke, kager eller slik i hverdagen. Vi prioriterer bordskikke, og lærer børnene at vise hensyn, og ligeså at deltage aktivt i borddækning og oprydning.

Måltider:
Tidspunkterne for måltiderne bliver tilpasset til den enkelte aldersgruppe, således at vi vurderer løbende hvad der passer bedst. Derved viser vi hensyn til f.eks. de børn som sover en tidlig formiddagslur.
Måltiderne er fordelt således:

  • Formiddagsmad hvor der serveres hjemmebagt brød og vand og evt. supplerende frugt
  • Frokost hvor der serveres rugbrød, grøntsager, vand og mælk (1 gang ugentligt, varm mad)
  • Eftermiddagsmad hvor der serveres f.eks. frugtgrød, frugt, brød og vand.


Søvn
I vuggestuen er der plads til at børnene kan få deres søvn, når det passer dem. Vi tilretter spise- og legeaktiviteter, til de børn der har et kortere eller længere søvnmønster. Vi værner om børnenes søvn, og gør hvad vi kan, for at efterleve det enkelte barns behov. Vi vækker ikke børn fra deres middagslur.

Leg og aktiviteter
Vuggestuen har faste aktiviteter, såsom musikpædagog og ugentligt lån af gymnastiksalen på skolen. Vi er på ture ud af huset, både i nærmiljø og længere væk. Hvert forår har vi f.eks. en fastlagt tur til Aalborg Zoo. Vi deltager i nærmiljøets aktiviteter, som bl.a. er Nørhalne viser kunst og syng-sammen-dag. Derudover prioriterer vi udeliv i al slags vejr.

Praktisk
Barnets påklædning skal være praktisk og hensigtsmæssig. Der skal være ekstra skiftetøj, som passer til årstiden. Der skal medbringes sutter, indesko, savlesmæk, sommerhat, termotøj, regntøj, flyverdragt samt alderssvarende fodtøj. Alle delene med tilbehør der følger årstiden. Der skal være indskrevet navn i barnets fodtøj, overtøj, huer, vanter, futsko, savlesmæk samt sut.

Sygdom
Nørhalne Vuggestue modtager ikke syge børn. Forældrene vurderer om barnet kan deltage i den daglige aktivitet, såvel inde som ude. Vis hensyn til de andre børn, og behold barnet hjemme, hvis der er tegn på sygdom. Der skal gives besked til vuggestuen via sms eller opringning senest kl.8.30, hvis barnet bliver hjemme. Bliver barnet sygt imens det er i vuggestuen, bliver forældrene kontaktet.