Loven om en børnemiljøvurdering bidrager til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. Det fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, inddrages børnenes oplevelser af miljøet. Dette betyder, at børnemiljø skal ses med børnenes øjne, og at børnenes oplevelser af børnemiljøet skal indgå i den samlede vurdering i den grad det er muligt.

 Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrebestyrelsen og revideres minimum hvert 3. år.

 

Det fysiske miljø

Handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs

 

Det psykiske miljø

Handler om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne

 

Det æstetiske miljø

Handler om hvordan omgivelserne påvirker børnene

 

Vi har i Nørhalne Vuggestue valgt at bruge materialet børnetermometeret og rundgangsskema til lokalevurdering og vurdering af uderum, fra DCUM. Personalet og forældrebestyrelsen har udfyldt disse skemaer, og ud fra dette er børnemiljøvurderingen lavet.  Der er i vurderingen beskrevet det fysiske, psykiske og æstetiske miljø, samt lavet en oversigt over de punkter termometeret gav højeste karakter samt punkter vi skal forbedre.

Der er lavet en børnemiljøvurdering for hvert hus, og de er at forefinde på personalekontoret i vuggestuerne.