Aktiviteter i Nørhalne Vuggestue:

Nørhalne Vuggestue arbejder målrettet på at skabe pædagogiske læringsmiljøer for alle børn, hvor der er plads til at blive udfordret og udvikle sig i eget tempo.

Med alderen følger naturligt, at niveauet for aktiviteterne vokser, og der bliver mere fart over feltet. Mange kammeraters indflydelse på samme eller højere udviklingstrin, øger sprog og indlæring hos det enkelte barn.

Vi følger børnenes initiativer og griber nye udfordringer og oplevelser sammen med børnene.

Vi er dagligt på legepladsen og er nysgerrige, undersøgende og opdagende i det udendørs univers. Vi oplever årets gang og de skiftende årstider. Ofte tager vi på ture ud af huset i større eller mindre grupper til legepladser i nærområdet, skoven, søen, bondegårde, besøg mellem husene, børnehaven, busture til biblioteket, cykelture eller noget helt andet, vi finder på.

Når vejret ikke er til udendørs aktiviteter, har vi masser af muligheder for aktiviteter indendørs, både kreative og motoriske. Vi har mange forskellige lege- og læringsmiljøer indrettet til alle aldersgrupper og udviklingstrin, samt mulighed for at udforske forskellige motoriske lege, som udvikler sanserne.

Vi hygger på stuerne med leg, musik, sang, læsning eller udfordrer børnene kreativt med mange forskellige materialer og skaber rum til børnenes undren og fordybelse i den kreative proces.

Vi deler ofte børn og voksne i mindre grupper for at skabe sociale relationer, børnefællesskaber og gode venner.

Barnet bliver i alle situationer mødt med et positiv og anerkendende børnesyn af den voksne, som italesætter store og små ting i hverdagen og støtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Faste aktiviteter:

I vinterhalvåret, hvor det kan være svært at være så meget udenfor hver dag, har vi faste ugentlige aktiviteter:

 • Vi besøger skolens gymnastiksal, hvor vi tumler med redskaber, hører høj musik, danser, løber og leger.
 • Vi besøger jævnligt hallens multirum, hvor vi i et dejligt stort lyst spejlrum kan danse til høj musik, lege med bolde, køre scooter og lave motorikbaner.
 • Vi har fastlagte dage med besøg af en musikpædagog, som synger, spiller og danser med os til både velkendte og nye børnesange.

 

Traditioner:

Nørhalne Vuggestue har nogle faste traditioner, som går igen år for år. Vi vil være med til at værne om vores gamle danske traditioner samt deltage i traditioner, som optager børnene og lokalområdet.

 • Nørhalne viser kunst i januar
 • Hvert år i januar afholder IFN Kunstforening ”Nørhalne viser Kunst”, hvor alle børn i Nørhalne bliver inviteret til at male et kunstværk, som udstilles på messen.
 • Børnene i Nørhalne Vuggestue maler således hvert år deres eget kunstværk.
 • Fastelavn i februar
 • Vi holder fastelavnsfest for børnene i vuggestuen.
 • Både børn og voksne er klædt ud og slår katten af tønden.
 • Fastelavnsdagen afsluttes med forældrekaffe, hvor der serveres fastelavnsboller.
 • Påske i marts/april
 • Vi markerer påsken med pynt i husene og vinduerne, som børnene selv har lavet.
 • Vi holder Børnepåskefrokost, hvor vi spiser traditionelt påskefrokostmad og drikker rød børnesnaps i små snapseglas.
 • Affaldsindsamling i april
 • Vi deltager hvert år i en landsdækkende kampagne med affaldsindsamling.
 • Vi vil gerne bidrage til at gøre byen ren og flot inden forårets konfirmationer, og viser samtidig børnene, hvor vigtigt det er at holde naturen rent.
 • Affaldsindsamlingen varer en uge, og hver dag bliver alle børn udstyret med poser og handsker, hvorefter vi finder forskellige stille gader og grønne områder, hvor børnene selv kan hjælpe med at indsamle affald i naturen.
 • Små-Synger-Sammen i april og september
 • Vi deltager i en landsdækkende kampagne Små-Synger-Sammen.
 • Vi mødes i hallen med andre private institutioner fra byen, hvor vi sammen synger og spiller sange ud fra årets tema.
 • Halloween i oktober
 • Vi markerer halloween med (u)hyggelig pynt i husene og vinduerne, som børnene selv har lavet.
 • Jul i december
 • Vi markerer julen med julepynt i husene og vinduerne, som børnene selv har lavet.
 • Vi laver julegaver til mor og far.
 • Vi er på årlig tur til Biersted Kirke, hvor vi deltager i en børnegudstjeneste og efterfølgende synger og danser om juletræet i præstegården.
 • Vi holder Børnejulefrokost, hvor vi spiser traditionelt julefrokostmad og drikker rød børnesnaps i små snapseglas.
 • Vi holder Bedsteforældredag med juledekorationer og æbleskiver.
 • Vi bager julesmåkager.
 • Vi henter vores eget lille juletræ, som børnene efterfølgende laver julepynt til.
 • Vi deltager i ”Jul i Nørhalne”, hvor vi får besøg af de små skoleklasser fra Nørhalne Skole.
 • Vi bruger juletiden til at smage på forskelligt julemad som f.eks. risengrød eller grønlangkål.

 

Nørhalne Vuggestues egne traditioner:

Nørhalne Vuggestue har også efterhånden skabt vores egne traditioner, som bl.a. støtter op om lokalsamfundet og skaber sociale relationer blandt forældregruppen.

 • Fødselsdage
 • Vi holder fødselsdage for børnene i begge huse.
 • 1-års fødselsdagen bliver markeret stille og roligt med flagstang ved døren, skilt på tavlen, flag på bordet, fødselsdagssang og en lille gave, som barnet får med hjem.
 • 2-års fødselsdagen bliver markeret med lidt mere festivitas, da barnet nu er mere bevidst om, at det bliver fejret. Vi sætter flagstang ved døren, skilt på tavlen, flag på bordet, synger fødselsdagssang, spiser boller med glasur og giver en lille gave, som barnet åbner i vuggestuen sammen med mor, far og søskende, som er inviteret til at deltage.
 • Forældrekaffe
 • Et par gange i løbet af året inviteres forældre indenfor til kaffe om eftermiddagen, hvor der er mulighed for at mødes med andre forældre.
 • Bedsteforældredag
 • I december inviterer vi bedsteforældre til julehygge med juledekorationer og æbleskiver sammen med børnene.
 • Zoo-tur
 • Hvert forår tager vi på en heldagstur til Aalborg Zoo med alle børn. Vi kører med bus frem og tilbage, kigger på mange dyr, spiser madpakker og sover middagslur i zoo.
 • Sommerfest
 • I august har Nørhalne Vuggestue fødselsdag, og vi inviterer derfor børn, forældre og søskende til sommerfest i haven med madkurve, grill og forskellige aktiviteter.
 • Nørhalne Marked
 • Vi deltager hvert år med en stand på Nørhalne Marked, hvor vi laver små aktiviteter for børnene og hyggesnakker med forældrene, når de kigger forbi vores stand.
 • Forældrejulefrokost
 • Hvert år i november afholder Nørhalne Vuggestue julefrokost for tidligere, nuværende og nye forældre. Julefrokosten bliver arrangeret i samarbejde med forældrebestyrelsen og julefrokostudvalget. Overskud fra forældrejulefrokosten går til børnene i Nørhalne Vuggestue.
 • Teater
 • Vi tager 3 gange om året med bussen til Nordkraft Børneteater i Aalborg med alle børn over 2 år. Teaterturene er sponsoreret af overskuddet fra forældrejulefrokosten.

 

Temaer:

Nørhalne Vuggestue laver temauger ud fra de emner, som vi arbejder med i løbet af året.

Vi arbejder med temaerne på forskellige niveauer med både sange og bøger om emnet, kreative aktiviteter, motoriske udfoldelser og ture i nærområdet, således at alle børn bliver tilgodeset og udfordret i deres nærmeste udviklingszone.

 

 Tilbage til forside...