Beskrivelse af huset på Vadumvej:

Nørhalne Vuggestue på Vadumvej gennemgik ved overtagelsen en total renovering, således alt stod nyt og klart til modtagelse af de første børn i august 2013. 

Huset:

 • 163 m2 lyst indrettet med store vinduer, som lukker lyset ind.
 • Røgfrit miljø både inde og ude.
 • Store legerum og stuer med masser af gulvplads.
 • Store vinduer, hvor selv de mindste børn kan kigge ud.
 • Forskellige legemiljøer, som indbyder til leg og læring.
 • Indretning og møbler i børnehøjde.
 • Flere aktivitetsrum med mulighed for forskellige aktiviteter.
 • Værksted til kreativ fordybelse.
 • Stille rum med madrasser til middagslur for de største børn.
 • Spisepladser ved flere borde, så hygge og ro bliver nøgleordene under måltiderne.
 • Pusleplads på badeværelse med kasser og suttekopper til hvert barn og stige til puslebordet.
 • Toilet og håndvask i børnehøjde på badeværelse.
 • Garderobe med egen plads til hvert barn.
 • Informationstavler til forældre ved indgang.
 • Direkte adgang til have fra garderoben.

Haven:

 • Stor indhegnet have mod nord.
 • Privat asfalteret parkeringsplads foran huset.
 • Låge med dobbelt låsesystem mod parkeringsplads.
 • Indhegning og hæk i højde, som giver børnene mulighed for at kigge ud.
 • Store græsarealer med forskellige planter, buske og træer, som sørger for skygge på de varme dage samt græsbakker til at tumle på.
 • Store flisearealer rundt om huset.
 • Flisebelagt scootersti rundt i haven.
 • Store sandkasser med legeting.
 • Rutsjebaner, klatrestativer, vippe, legehuse og gynger i børnehøjde.
 • Scooter, 3-hjulet cykler, ladcykler og traktorer.
 • Overdækkede områder både på fliser, græs og sandkasse.
 • Kaniner, som børnene hjælper med at fodre og gøre rent hos.

Barnevognsskuret:

 • 1 stort barnevognsskur med direkte adgang fra haven
 • Skuret er flisebelagt og har et lunt og tørt klima.
 • Der er installerede babyalarm i skuret.

  

Hvad er vigtigt for os?

I løbet af barnets tid i Nørhalne Vuggestue på Vadumvej har vi fokus på, at overgangen fra Gustav Zimmersvej til Vadumvej bliver så nænsomt for barnet, som muligt.

Ligeledes bruger vi meget tid på at forberede barnet på overgangen til børnehaven, inden det fylder 3 år.

 • Nørhalne Vuggestue arbejder målrettet på at skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til, at alle børn udfordres og kan udvikle sig i eget tempo.
 • Vi følger børnenes initiativer og griber gerne nye udfordringer og oplevelser sammen med børnene. Med alderen følger naturligt at niveauet for aktiviteterne hæves en smule, og der bliver mere fart over feltet.
 • Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen, eks. ved måltider og når det skal have tøj af og på. Dette øger barnets selvtillid, selvværd og troen på at kunne selv.
 • Vi giver barnet mulighed for medbestemmelse over egen hverdag, f.eks. ved at barnet selv vælger, om det vil lege inde eller ude, om det vil lege på stuen eller besøge værkstedet på de dage, hvor der er mulighed for det.
 • Vi prioriteter, at der skal være tid og plads til, at hvert enkelt barn trygt kan tilegne sig egne erfaringer og viden, når det skal lære de helt grundlæggende færdigheder om, hvordan vi omgås og hjælper hinanden.
 • Da vi er mange børn og voksne, som skal indgå i et fællesskab, er det vigtigt, at vi skaber nogle faste og genkendelige rutiner for børnene.

 

Selvhjulpenhed:

Vi prioriterer at styrke barnets selvhjulpenhed og derigennem barnets selvtillid og selvværd. Børnene støttes og opfordres til at være aktive deltagere i de pædagogiske rutiner.

Der er meget læring i de daglige praktiske rutiner, når barnet inddrages aktivt og bliver mødt med positive forventninger. Vi tror på, at barnet vil selv og kan selv, så det handler om at give barnet tid og plads til at turde bevæge sig mod nærmeste udviklingszone.

Barnet bliver i alle situationer mødt med en positiv og anerkendende tilgang af den voksne, som italesætter opgaven og støtter barnet i at bede om hjælp, når noget er svært.

For barnet betyder det at være selvhjulpen øget selvtillid, selvværd, glæde og overskud til at hjælpe andre.

Nørhalne Vuggestue motiverer børnene til selvhjulpenhed ved…

 • Måltider:
  • Barnet finder og kravler op på egen stol.
  • Barnet deltager i borddækning.
  • Barnet smører selv sin mad og vælger selv pålæg og grønsager.
  • Barnet hælder selv mad på tallerkenen.
  • Barnet hælder selv vand eller mælk i glasset.
  • Barnet hjælper med oprydning efter måltidet.
  • Barnet tørrer selv fingre og mund efter måltidet.
 • Badeværelset:
  • Barnet hjælper selv med at tage tøjet af.
  • Barnet hjælper selv med at tage tøjet på efter lur og bleskift.
  • Barnet vælger selv potte eller toilet.
  • Barnet vasker fingre efter hvert potte- eller toiletbesøg.
  • Barnet lægger selv tøj, bamse og sut på plads før og efter lur.
 • Garderobe:
  • Barnet hjælper selv med at tage overtøjet på, inden vi går ud.
  • Barnet hjælper selv med at tage overtøjet af, når vi kommer ind.
  • Barnet finder selv sine futsko og tager dem på.

 

I det positive samspil mellem barn og voksen er det væsentligt, at de voksne møder barnet ligeværdigt og med respekt for barnets individuelle motivation, udviklingstrin og erfaringer. De voksne skal møde barnet med positive forventninger til dets handlinger. Vi anerkender dets følelser og intentioner, og prøver derved at sætte os ind i barnets følelsesmæssige tilstand lige her og nu. Derved skabes de bedste muligheder for at motivere barnet i at komme videre i den planlagte aktivitet; bleskift, tøj af og på osv..

 

Forældresamarbejde:

Nørhalne Vuggestue lægger stor vægt på et åbent, positivt og udviklende forældresamarbejde, hvor vi har tillid og respekt for hinanden.

Vi ønsker i samarbejde med forældrene at give børnene de bedste betingelser for at understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og dermed bidrage til, at børnene får en god og tryg opvækst. Forældre til børn i Nørhalne Vuggestue er altid velkomne til at kontakte leder, personale eller forældrebestyrelse med spørgsmål, undren eller forslag til forbedring af det daglige samarbejde.

 

Forældresamtaler:

Nørhalne Vuggestue tilbyder 4 samtaler i løbet af den tid, barnet går i vuggestuen. 

 • Indledende samtale (inden opstart)
 • 1 års-samtale
 • 2 års-samtale
 • Børnehavesamtale (afholdes inden barnet starter i børnehave)

Samtalerne tilbydes via opslag på tavlen én dag pr. måned, hvor forældrene kan notere sig for det tidspunkt, som passer bedst for familien.

Såfremt der opstår et behov for yderligere samtaler udover ovenstående, er dette selvfølgelig også muligt.

 

Kostpolitik:

Nørhalne Vuggestue følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til børn 0-3 år.

Vi bestræber os på at servere en sund, varieret og nærende kost, bestående af brød, pålæg, grønsager og frugt. Alt sammen fødevarer, som er godkendt til aldersgruppen.

Ca. 1 gang om ugen laver vi varmt mad til frokost. Vi forsøger at præsentere børnene for et varieret udvalg af både kylling, fisk og kødretter samt forskellige grønsager.

Til alle måltider serveres koldt vand.

Til frokost serveres letmælk, når barnet er fyldt 1 år og minimælk, når barnet er fyldt 2 år.

Vi serverer ikke sukkerholdige fødevarer, tun, nødder, mandler, hårde frugter eller grønsager i rå form.

 

Kan selv og vil selv…

Til alle måltider deltager børnene aktivt ved f.eks. at være med i køkkenet, køre madvogne ind på stuen, selv hælde vand eller mælk i koppen, selv smøre sit rugbrød, selv vælge pålæg og grønsager, selv øse mad på tallerkenen, hjælpe med at rydde op efter sig selv samt tørre fingre og mund.

Alt dette bidrager til barnets selvværd, til følelsen af at kunne selv og til at være en del af fællesskabet.

Nørhalne Vuggestue vil gerne bidrage til…

 • At barnet får grundlæggende gode madvaner.
 • At barnet får lyst til at smage på forskellige fødevarer.
 • At barnet lærer god bordskik ved, at det spiser med voksne, som giver positive tilbagemeldinger.
 • At barnet lærer at spise med bestik.
 • At barnet øver og forbedrer finmotorikken, hvilket fremmer følelsen af selvstændighed og uafhængighed.
 • At barnet lærer at regulere madindtaget efter egen fornemmelse for sult og tørst.
 • At barnet lærer, at måltidet er en hyggelig social begivenhed for alle ved bordet.

 

Nørhalne Vuggestue er som institution underlagt Fødevarestyrelsens kontrol, og alle vores fødevarer bliver derfor produceret, kontrolleret og opbevaret i henhold til Fødevarestyrelsens regler og påbud.

 

Søvnpolitik:

I Nørhalne Vuggestue prioriterer vi barnets behov for søvn.

Søvn er en vigtig forudsætning for det lille barns udvikling – både fysisk og psykisk, og vores holdning er, at alle børn skal have lov til at sove, når de er trætte og til de er udhvilede.

Barnet har sin ”arbejdsdag” i vuggestuen med adskillige indtryk, udfordringer og socialt samvær med mange andre børn og voksne at skulle forholde sig til. Det kræver overskud, og barnet har brug for søvn til at restituere og bearbejde de mange indtryk, barnet får i løbet af dagen.

Når et barn er træt, bliver det puttet, da vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Alle børn får mulighed for søvn eller hvile i middagsstunden.

Vi vækker som udgangspunkt ikke børnene af deres søvn. Ofte oplever vi, at børnene selv regulerer søvnen løbende i deres vuggestuetid. I perioder kan der dog være behov for at hjælpe barnet med regulering af søvnen. Det sker i samarbejde med forældrene, så vi sammen kan hjælpe barnet til det bedste søvnmønster. Vi ser det som et fælles projekt, at barnet har en god soverytme, som fungerer både i hjemmet og i vuggestuen.

Nørhalne Vuggestue lytter til eksperterne og tager udgangspunkt i forskningen på området:

 • Søvnforskning viser, at det er skadeligt for børns udvikling at blive vækket af deres middagslur.
 • Børn producerer store mængder væksthormon, mens de befinder sig i de dybeste søvnstadier. Dårlig søvn forhindrer dem altså ikke bare i at vokse, men også i at hele sår og genopbygge kroppens celler.
 • Langtidshukommelsen virker først for alvor under søvn. Scanninger viser, hvordan hjernen rydder op i dagens indtryk og sørger for, at det vigtigste hænger ved.
 • Børn, der sover for lidt, lærer og forstår mindre end børn, der får tilstrækkelig søvn.
 • Børn, der får lov at sove middagslur til de vågner – friske og udhvilede – sover også bedre om natten.
 • Gode søvnvaner grundlægges i barndommen.

 

”At bede dagpasningen om at vække børnene midt i en nødvendig middagslur, kan på mange måder sammenlignes med, at forældrene bad personalet om, at give barnet halvt så meget mad, som det har brug for. Eller slet ingen.”

Citat: Vibeke Manniche (læge, forfatter debattør)

 

Solpolitik:

I Nørhalne Vuggestue elsker vi at være ude og opleve naturen og årstidernes skiften.

Vi beskytter børnene mod solens UV-stråler og følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Jammerbugt Kommunes solpolitik for dagtilbud.

 

Sygdom:

I Nørhalne Vuggestue følger vi Sundhedsstyrelsens vejledninger vedrørende sygdomme hos børn og om hvornår, barnet må komme i institutionen.

Barnet kan ikke selv fortælle, om det er sygt, eller hvordan det har det i vuggestuen. Derfor er det vigtigt, at forældre og personalet i vuggestuen hjælper med at aflæse barnet, både inden, men også efter aflevering af barnet i vuggestuen.

Barnet skal kunne indgå i vuggestuens daglige aktiviteter, f.eks. at lege med de andre børn, lege på legepladsen eller på ture ud af huset, uden at det kræver ekstra omsorg af en voksen.

Hvis barnet bliver utilpas, mens det er i vuggestuen, forsøger vi at vurdere så nøjagtigt som muligt, hvornår vi skal kontakte forældrene med henblik på at hente barnet hjem.

Nørhalne Vuggestue arbejder dagligt på at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme blandt børn og personale i vuggestuen ved hjælp af daglig rengøring og god hygiejne.

 

Børnehavestart:

I Jammerbugt Kommune skal barnet starte i børnehave, når det er 2 år og 11 måneder.

Vi forbereder barnet til børnehavestart, så overgangen fra vuggestue til børnehave bliver så skånsom som mulig for barnet.

Den ældste gruppe børn på Vadumvej er jævnligt på besøg på børnehavens legeplads. Her oplever de større motoriske udfordringer og bliver stille og roligt trygge ved at komme i børnehaven. De oplever gensyn med kammerater, som har gået i vuggestuen, hvilket er tryghedsskabende og dejligt for børnene.

I tiden inden barnet skal starte i børnehave, intensiveres besøgene for det enkelte barn med hyppigere besøg, kontakt med børnehavens personale samt dage, hvor barnet spiser sammen med de andre børn og voksne på opstartsstuen.

 

 

Tilbage til forsiden...