Beskrivelse af huset på Gustav Zimmersvej:

Nørhalne Vuggestue på Gustav Zimmersvej gennemgik ved overtagelsen en total renovering, således alt stod nyt og klart til modtagelse af de første børn i august 2016.

Huset:

 • 138 m2 med gulvvarme i hele huset.
 • Lyst indrettet med store vinduer, som lukker lyset ind.
 • Røgfrit miljø både inde og ude.
 • Store legerum og stuer med masser af gulvplads.
 • Store vinduer, hvor selv de mindste børn kan kigge ud.
 • Forskellige legemiljøer, som indbyder til leg og læring.
 • Indretning og møbler i børnehøjde.
 • Flere aktivitetsrum med mulighed for at skabe forskellige aktiviteter.
 • Værksted til kreativ fordybelse.
 • Spisepladser ved flere borde, så hygge og ro bliver nøgleordene under måltiderne.
 • Pusleplads i bryggers med kasser og suttekopper til hvert barn og stige til puslebordet.
 • Garderobe med egen plads til hvert barn.
 • Informationstavler til forældre ved indgang.
 • Direkte adgang til have fra garderoben. 

Haven:

 • Stor indhegnet have mod syd.
 • Privat asfalteret parkeringsplads foran huset.
 • Låge med dobbelt låsesystem mod parkeringsplads.
 • Indhegning og hæk i højde, som giver børnene mulighed for at kigge ud.
 • Store græsarealer med forskellige planter, buske og træer, som sørger for skygge på de varme dage samt græsbakker til at tumle på.
 • Store flisearealer rundt om huset.
 • Store sandkasser med legeting.
 • Rutsjebaner, klatrestativer og legehuse.
 • Scooter, gåvogne og boblebiler.
 • Overdækkede områder både på fliser, græs og sandkasse.

Barnevognsskuret:

 • 2 barnevognsskure med direkte adgang fra haven.
 • Begge skure er isolerede og med støbt gulv eller fliser, så der altid er et lunt og tørt klima.
 • Der er installerede babyalarmer i begge skure.

 

Hvad er vigtigt for os?

Nørhalne Vuggestue har fokus på at overgangen fra hjemmet til vuggestuen bliver så nænsom for barnet som mulig.

 • Vi arbejder målrettet på at skabe et læringmiljø for de yngste børn i alderen 0-2 år, hvor der er plads til at udvikle sig i eget tempo. Barnet skal i denne alder tilegne sig mange færdigheder.
 • Vi støtter barnet i at lægge de første grundsten til den store vidensbank, det skal bygge videre på resten af livet.
 • Vi støtter barnet i at udvikle sit eget jeg, skabe relationer og danne fællesskaber med de andre børn.
 • Vi bruger udvalgte babytegn til at styrke kommunikationen med barnet og fremme barnets verbale sproglige udvikling.
 • Vi prioriterer at styrke barnets selvhjulpenhed og derigennem barnets selvtillid og selvværd. Børnene støttes og opfordres til at være aktive deltagere i de pædagogiske rutiner.
 • Vi prioriteter, at der er tid og plads til, at hvert enkelt barn i tryghed kan tilegne sig egne erfaringer og viden, når det skal øve sig i de helt grundlæggende færdigheder som f.eks. at trille, kravle, stå, gå, spise, de sociale kompetencer og selvfølgelig at vinke til mor eller far.

 

Opstartsperiode:

Opstartsperioden er den første tid i vuggestuen og starter den dag, barnet er indmeldt.

Opstartsperioden varer typisk en til to uger.

Vi har forståelse for, at vuggestuelivet ofte er en helt ny verden for både barnet og forældrene, og den første tid kan være præget af mange spørgsmål og usikkerhed om, hvordan det nu skal gå.

I opstartsperioden vil der være en fast voksen tilknyttet, som kontaktperson for både barnet og forældrene. Det betyder, at det vil være den samme voksne, som modtager barnet, spiser med barnet, putter barnet, leger med barnet og siger farvel til barnet, når det bliver hentet.

De første dage vil mor eller far oftest være på besøg med barnet, således barnet i nærvær af en forældre, trygt kan opleve vuggestuens andre børn og voksne. Derved er der også mulighed for, at barnet, forældrene og kontaktpersonen langsomt lærer hinanden at kende.

Derefter er det tid til, at barnet skal prøve at være i vuggestuen alene i en kort stund sammen med sin kontaktperson. Det er oftest en time eller to de første par gange, hvorefter barnet igen bliver hentet af mor eller far. Kontaktpersonen vil med tæt kontakt, nærvær og omsorg, hurtigt lære det nye barn at kende, så barnet bliver tryg ved at være her. Når barnet er klar til det, vil det begynde at lege og spise sammen med de andre børn, blive puttet til lur og langsomt være i vuggestuen i længere tid.

Da vi er mange børn og voksne, som skal indgå i et fællesskab, er det vigtigt, at vi sammen skaber nogle faste og genkendelige rutiner for børnene.

 

Forældresamarbejde:

Nørhalne Vuggestue lægger stor vægt på et åbent, positivt og udviklende forældresamarbejde, hvor vi har tillid og respekt for hinanden.

Vi ønsker i samarbejde med forældrene at give børnene de bedste betingelser for at understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og dermed bidrage til, at børnene får en god og tryg opvækst. Forældre til børn i Nørhalne Vuggestue er altid velkomne til at kontakte leder, personale eller forældrebestyrelse med spørgsmål, undren eller forslag til forbedring af det daglige samarbejde.

 

Forældresamtaler:

Nørhalne Vuggestue tilbyder 4 samtaler i løbet af den tid, barnet går i vuggestuen.

 • Indledende samtale (inden opstart)
 • 1 års-samtale
 • 2 års-samtale
 • Børnehavesamtale (afholdes inden barnet starter i børnehave)

Samtalerne tilbydes via opslag på tavlen én dag pr. måned, hvor forældrene kan notere sig for det tidspunkt, som passer bedst for familien.

Såfremt der opstår et behov for yderligere samtaler udover ovenstående, er dette selvfølgelig også muligt.

 

Kostpolitik:

Nørhalne Vuggestue følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til børn 0-3 år.

Vi bestræber os på at servere en sund, varieret og nærende kost, bestående af brød, pålæg, grønsager og frugt. Alt sammen fødevarer, som er godkendt til aldersgruppen.

Til alle måltider serveres koldt vand.

Til frokost serveres letmælk, når barnet er fyldt 1 år og minimælk, når barnet er fyldt 2 år.

Vi serverer ikke sukkerholdige fødevarer, tun, nødder, mandler, hårde frugter eller grønsager i rå form.

Særlig kost som modermælkserstatning og flasker skal medbringes hjemmefra.

 

Nørhalne Vuggestue vil gerne bidrage til…

 • At barnet får grundlæggende gode madvaner.
 • At barnet får lyst til at smage på forskellige fødevarer.
 • At barnet lærer god bordskik ved, at det spiser med voksne, som giver positive tilbagemeldinger.
 • At barnet lærer at spise selv, først med fingrene og senere lærer at håndtere bestik.
 • At barnet lærer, at drikke selv af kop og senere at hælde op.
 • At barnet øver og forbedrer finmotorikken, hvilket fremmer følelsen af selvstændighed og uafhængighed.
 • At barnet lærer, at regulere madindtaget efter egen fornemmelse for sult og tørst.
 • At barnet lærer, at måltidet er en hyggelig social begivenhed for alle ved bordet.

 

Nørhalne Vuggestue er som institution underlagt Fødevarestyrelsens kontrol og alle vores fødevarer bliver derfor produceret, kontrolleret og opbevaret i henhold til Fødevarestyrelsens regler og påbud.

 

Søvnpolitik:

I Nørhalne Vuggestue prioriterer vi barnets behov for søvn.

Søvn er en vigtig forudsætning for det lille barns udvikling – både fysisk og psykisk, og vores holdning er, at alle børn skal have lov til at sove, når de er trætte, og til de er udhvilede.

Barnet har sin ”arbejdsdag” i vuggestuen med adskillige indtryk og krav samt mange andre børn og voksne at skulle forholde sig til. Det kræver overskud, og barnet har brug for søvn til at restituere og bearbejde de mange indtryk, det får i løbet af dagen.

Når et barn er træt, bliver det puttet, da vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Alle børn får mulighed for søvn eller hvile i middagsstunden.

Vi vækker som udgangspunkt ikke børnene af deres søvn. I perioder kan der være behov for at hjælpe barnet med regulering af søvnen f.eks. i overgangen fra 2 til 1 lur om dagen. Det sker i samarbejde med forældrene, så vi sammen kan hjælpe barnet til det bedste søvnmønster. Vi ser det som et fælles projekt, at barnet har en god soverytme, som fungerer både i hjemmet og i vuggestuen.

 

Nørhalne Vuggestue lytter til eksperterne og tager udgangspunkt i forskningen på området:

 • Søvnforskning viser, at det er skadeligt for børns udvikling at blive vækket af deres middagslur.
 • Børn producerer store mængder væksthormon, mens de befinder sig i de dybeste søvnstadier. Dårlig søvn forhindrer dem altså ikke bare i at vokse, men også i at hele sår og genopbygge kroppens celler.
 • Langtidshukommelsen virker først for alvor under søvn. Scanninger viser, hvordan hjernen rydder op i dagens indtryk og sørger for, at det vigtigste hænger ved.
 • Børn, der sover for lidt, lærer og forstår mindre end børn, der får tilstrækkelig søvn.
 • Børn, der får lov at sove middagslur til de vågner – friske og udhvilede – sover også bedre om natten.
 • Gode søvnvaner grundlægges i barndommen.

 

”At bede dagpasningen om at vække børnene midt i en nødvendig middagslur, kan på mange måder sammenlignes med, at forældrene bad personalet om, at give barnet halvt så meget mad, som det har brug for. Eller slet ingen.”

Citat: Vibeke Manniche (læge, forfatter debattør)

 

Solpolitik:

I Nørhalne Vuggestue elsker vi at være ude og opleve naturen og årstidernes skiften.

Vi beskytter børnene mod solens UV-stråler og følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Jammerbugt Kommunes solpolitik for dagtilbud.

 

Sygdom:

I Nørhalne Vuggestue følger vi Sundhedsstyrelsens vejledninger vedrørende sygdomme hos børn og om hvornår, barnet må komme i institutionen.

Barnet kan ikke selv fortælle, om det er sygt, eller hvordan det har det i vuggestuen. Derfor er det vigtigt, at forældre og personalet i vuggestuen hjælper med at aflæse barnet, både inden, men også efter aflevering af barnet i vuggestuen.

Barnet skal kunne indgå i vuggestuens daglige aktiviteter, f.eks. at lege med de andre børn, lege på legepladsen eller på ture ud af huset, uden at det kræver ekstra omsorg af en voksen.

Hvis barnet bliver utilpas, mens det er i vuggestuen, forsøger vi at vurdere så nøjagtigt som muligt, hvornår vi skal kontakte forældrene med henblik på at hente barnet hjem.

Nørhalne Vuggestue arbejder dagligt på at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme blandt børn og personale i vuggestuen ved hjælp af daglig rengøring og god hygiejne.

 

 Tilbage til forside...