Hvorfor har vi aldersopdelte huse?

Nørhalne Vuggestue er fordelt på 2 huse i Nørhalne, hvor huset på Gustav Zimmersvej er opstartshus for de yngste børn, og huset på Vadumvej er for de ældste børn.

Vi har mulighed for at skabe aldersopdelte læringsmiljøer, hvor der er fokus på det enkelte barns individuelle læring og udvikling.

 

Samarbejde mellem husene:

Selv om det er to forskellige huse på to forskellige adresser i byen, er der alligevel mange lighedspunkter mellem husene.

Husene er ens opbygget, og derfor er der genkendelighed for både børn, forældre og personale, når man bevæger sig mellem husene.

Vi går flere gange ugentligt på besøg hos hinanden med forskellige grupper børn. Derved udnytter vi vores forskellige miljøer, skaber ro til de yngste, tid til fordybelse, nye oplevelser samt sociale relationer mellem både børn og voksne.

 

Fordele ved aldersopdelte huse:

  • Aldersopdelte læringsmiljøer efter udviklingstrin.
  • Fokus på det enkelte barns individuelle udvikling.
  • Plads, ro, omsorg og tryghed til de yngste børn.
  • Plads, ro, omsorg og tryghed samt fart, aktiviteter og oplevelser til de ældste børn.
  • Personalet kender børnene i begge huse.
  • Dejligt at besøge hinanden i velkendte omgivelser.
  • Fælles aktiviteter både i husene og i lokalområdet.
  • Sociale relationer mellem børn og voksne.

 

Når barnet flytter på Vadumvej:

Når det ældste barn fra Vadumvej skal i børnehave, flytter det ældste barn fra Gustav Zimmersvej til Vadumvej. Det foregår efter alder, og eneste faktor for tidspunktet er, at der skal være en ledig plads til det.

Vi har meget fokus på overgangen, da skiftet skal være så nænsomt for barnet, som muligt. Når et barn flytter på Vadumvej, følger der en voksen med. Det skaber tryghed for både barnet og forældrene fra første dag i det nye hus.

Forud for flytningen har barnet mange gange været på besøg i det nye hus. Vi laver rigtig mange fælles aktiviteter på tværs af husene hele året og besøger ofte hinanden, så alle børn og voksne får nogle gode relationer. I tiden inden flytningen intensiveres besøgene for barnet, så det både leger og spiser på Vadumvej.

Barnet har ikke behov for en ny indkøringsperiode, da Vadumvej ikke vil være nyt for barnet.

Vuggestuen sørger for alt det praktiske vedr. flytningen.

Begge huse er ens indrettet med barnevogn samt plads til barnets ting i garderobe og puslerum, så det er genkendeligt for barnet og forældrene.

Alle forældre er meget velkomne til at komme på besøg sammen med barnet på Vadumvej forud for flytningen, så I som forældre også er trygge ved at skifte hus.

 

Tilbage til forsiden...