Hvem er vi?

Nørhalne Vuggestue er en privat institution til børn fra 0-3 år, baseret på en aftale med Jammerbugt Kommune, i henhold til dagtilbudsloven.

Nørhalne Vuggestue er normeret til 33 fuldtidspladser.

Vi er 9 fuldtidsansatte + 3 deltidsansatte og praktikanter i perioder.

 

Nørhalne Vuggestue er to aldersopdelte huse beliggende på Gustav Zimmersvej og Vadumvej.

Denne struktur giver os mulighed for at skabe en hverdag med ro, omsorg og plads til de mindste samt mere fart, aktiviteter og oplevelser for de største.

Netop den korte afstand mellem de to huse gør, at vi flere gange om ugen har mulighed for at skabe nære sociale relationer og venskaber på tværs af børnegrupperne.

 

Hvorfor vælge Nørhalne Vuggestue?

Som privat institution bestemmer vi selv over institutionens drift. Vi er ikke bundet op på kommunale indkøbsaftaler, men kan frit vælge, hvor vi ønsker at gøre vores indkøb samt forhandle priser på bleer, legetøj og lign. Vores beslutningsproces er kort, og vi kan hurtig gøre ideer til handling.

  • Vi prioriterer, at der skal være hænder nok til at give børnene en rolig og tryg hverdag.
  • Vi har en god normering.
  • Vi har fokus på det enkelte barns behov og udvikling.
  • Vi har fokus på trivsel hos børn, forældre og personale.
  • Vi prioriterer et godt forældresamarbejde med fokus på barnet.
  • Vi har fagligt dygtigt personale med både uddannelser og bred erfaring.
  • Vi har dejlige lyse fysiske rammer i begge huse, specielt indrettet til børn.
  • Vi har store velholdte indhegnede legepladser til begge huse.
  • Vi har pædagogisk tilsyn samt samarbejde med Jammerbugt Kommune på lige fod med kommunale tilbud.

 

Hvad er vigtigt for os?

I Nørhalne Vuggestue ønsker vi at skabe et miljø, hvor der er plads til, at børnene gennem leg og aktiviteter bliver udfordret i forhold til deres alder, således de opnår ny læring og udvikler sig.

I vores aldersopdelte huse og lokalområdets faciliteter, har vi mulighed for at lave aktiviteter, som er tilpasset det enkelte barns behov og hjælper derved barnet videre til næste udviklingstrin.

Vi er bevidste om at skabe sociale relationer mellem børnene ved hjælp af fri leg, kreativitet, fysisk udfoldelse, tid til fordybelse og hygge, således alle børn føler sig som en del af fællesskabet.

Vi har et anerkendende børnesyn og skaber plads til at øve selvhjulpenhed og medbestemmelse, for at barnet kan udvikle selvstændighed og føle sig set og hørt i fællesskabet.

Vores hverdag byder på genkendelig struktur og rutiner med nærvær, omsorg, glæde og respekt, således barnet og forældrene føler sig trygge ved at komme i vuggestuen hver dag.

 

Indmeldelse

Ønsker I en plads til jeres barn i Nørhalne Vuggestue, skal barnet skrives op på venteliste.

Det er gratis og helt uforpligtende.

Barnet kan skrives på ventelisten allerede, når I har en terminsdato, og vi anbefaler at blive skrevet op hurtigst muligt. Der tages højde for søskendefordele, såfremt det ældste barn stadig er i vuggestuen ved det yngste barns opstart.

Man kan indmeldes i Nørhalne Vuggestue, selv om man har anden bopælskommune end Jammerbugt Kommune.

Man kan blive skrevet på ventelisten ved henvendelse til vuggestuen på mail, telefon eller personlig kontakt.

Vi har altid åben for besøg i vores skønne huse eller blot en snak om, hvem vi er, inden I skrives op på ventelisten. 

Kontakt os gerne på tlf. eller mail, så finder vi en tid, som passer både jer og os.

 

Udmeldelse

Hvis I ønsker at forlade Nørhalne Vuggestue tidligere end ved børnehavestart, skal dette meddeles skriftlig med minimum 1 måneds varsel, til den 1. i måneden til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Når barnet skal i børnehave bliver det automatisk udmeldt fra Nørhalne Vuggestue.

 

Tilbage til forsiden...