Personalegruppen:

  • Arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan.
  • Holder jævnligt personalemøde/pædagogisk møde, hvor vi diskuterer pædagogiske emner og visioner.
  • Støtter børnene i at finde ro og rum til fordybelse, tænke, knytte venskaber, lege, udforske verden og styrke sit eget selvværd. 

 

Faglighed og kurser:

Nørhalne Vuggestue prioriteter faglighed højt, således personalet er klædt på og opdateret til det pædagogiske arbejde med børn i 0-3 års alderen.

Vores faste personale består af uddannede pædagoger samt erfarne pædagogmedhjælpere.

Hele personalegruppen er ansvarsbevidste voksne, der er synlige og tætte på børnene, således vi kan aflæse børnenes behov og ønsker.

Personalet er løbende på kurser i ICDP, førstehjælp til småbørn samt i ledelse og arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Personalepolitik:

Nørhalne Vuggestue skal være en god arbejdsplads med plads til medbestemmelse og ansvarsfølelse. Vi ser hinandens forskelligheder, som en stærk ressource og benytter forskellighederne i vores hverdag med børnene.

Vi skal have et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor humor og arbejdsglæde skaber den gode stemning blandt både personale og børn.

Vi værner om vores fysiske arbejdsmiljø. Vi hjælper hinanden med at holde rent og ryddeligt samt bruge de arbejdsredskaber og hjælpemidler, som skåner personalet mest muligt.

Nørhalne Vuggestue har udarbejdet en omsorgsplan til hjælp for personalet i tilfælde af svære situationer, hvor det er vigtigt, at være forberedt til at handle hjælpende og støttende.

Ejeren og personalet har tavshedspligt om de informationer, de får kendskab til, i forbindelse med arbejdet i Nørhalne Vuggestue.

 

Det skal være sjovt at gå på arbejde, og når de voksne har det godt, smitter det af på børn og forældre og giver en dejlig atmosfære i husene.

 

 Tilbage til forside...