Ferie:

Nørhalne Vuggestue holder ikke lukket i sommerferie, efterårsferie og vinterferie.

Op til ferier spørger vi, hvornår dit barn holder ferie. Sådan får vi det bedste overblik over vores ressourcer - til gavn for børn, personale og ikke mindst institutionens økonomi. 

I 2012 vedtog kommunalbestyrelsen, at det i Jammerbugt Kommune forventes, at alle børn holder mindst 4 ugers ferie fra deres dagtilbud.

I Nørhalne Vuggestue, kan forældrene selv planlægge hvornår barnet holder ferie, men det skal være fire hele uger, af hensyn til afvikling af personalets ferie.

Det er vigtigt for alle børn, at holde ferie for at få et pusterum fra sin hverdag.

 

Vi tilstræber at afvikle mest mulig personaleferie i ugerne 29 - 30 og 31 - hvorfor de faste personaleressourcer i disse uger vil være begrænsede.  På denne måde kan vi hurtigt igen være fuldtalligt fast personale – når børnene vender tilbage fra ferie.

 

Lukkedage:

Nørhalne Vuggestue følger lukkedagene for Jammerbugt Kommunes dagtilbud:

  • Dagen efter Kr.Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (d. 5.juni)
  • Juleaftens dag (d. 24.december)
  • Samt alle helligdage
  • Derudover har Nørhalne Vuggestues forældrebestyrelse valgt, at der er lukket mellem jul og nytår

 

Tilbage til forside...