Normering i Nørhalne Vuggestue:

Nørhalne Vuggestue er normeret til 33 børn i alderen 6 måneder til 2,11 år fordelt på 2 huse.

Der er dagligt 9 fuldtidsansatte voksne i den faste personalegruppe.

Derudover har vi 3 deltidsansatte, som er kendte i husene og i perioder er ekstra hænder.

 

I Nørhalne Vuggestue prioriterer vi at have hænder nok til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi arbejder for at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i fællesskaber og føle samhørighed.

Alt dette er kun muligt, når normeringen er tilpasset børnegruppen.

 

 

Tilbage til forside...